Skip to content

Regulamin

 1. Nazwa Turnieju
  Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Skierniewice Dance Festival 2021
 2. Organizatorzy Turnieju
  * Stowarzyszenie Sportu Tanecznego Paso a Paso
  * Łódzki Związek Tańca Sportowego
  * Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
 3. Termin
  16.10.2021 (sobota)
 4. Miejsce
  Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Pomologiczna 8,96-100 Skierniewice
 5. Wymiary parkietu
  22m x 15m
 6. Kierownik turnieju
  Grzegorz Gwiaździński 694 506 813 ggwiazdzinski@poczta.onet.pl
 7. Warunki uczestnictwa w turnieju
  * dokonanie zgłoszenie poprzez bazę FTS w wyznaczonym terminie do
  14.10.2021
  * dokonanie opłaty zgodnie z zaleceniami organizatora i wyznaczonym
  przez niego terminie 14.10.2021
  * przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy
  dostępny w linku wysłanym z bazy FTS na adres e- mail zawodnika
  wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
  * są zgłoszeni do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym,
  * posiadają licencję zawodnika FTS,
  * są zrzeszeni w klubie sportowym lub innym podmiocie działającym w
  strukturach sportowych FTS,
  * posiadają książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę
  urodzenia
  * oświadczają że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów FTS
  podczas trwania epidemii COVID-19,
 8. Opłaty
  * opłata startowa kombinacja 70 zł./ od pary
  * opłata startowa dla solistek/solistów 30 zł
  * opłata startowa za styl 70 zł./ od pary
  * bilet wstępu 30 zł./ osoba
  * bilet przy stoliku 50 zł/ osoba
  * trenerzy/instruktorzy – wstęp bezpłatny

  Zakup biletów – online https://www.skierniewicedancefestival.pl
  Opłaty startowe – online

WAŻNE !!!
W przypadku płatności za parę opłata musi być dokonana za całą parę (nie za osobę).
W klasach rekreacyjnych obowiązują przepisy Łódzkiego Związku Tańca Sportowego – tutaj

Dane do przelewu
numer konta: 45 2030 0045 1110 0000 0286 7100
Odbiorca: Stowarzyszenie Sportu Tanecznego Paso a Paso
Tytuł przelewu: Kategoria,klasa – Imię i nazwisko pary/solo.

9. Dodatkowe informacje
* bufet – tak
* opieka medyczna – tak
* stoiska z akcesoriami tanecznymi, butami dla tańca, strojami
tanecznymi

10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na
potrzeby rywalizacji w sporcie tanecznym organizowanym w
strukturach FTS znajduje się stronie https://fts-taniec.pl/ w zakładce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

11. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie
rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sedzią Głównym.
Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w turnieju i nie
odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Wszelkie sprawy sporne
rozstrzyga kierownik turnieju z Sedzią Głównym. W przypadku
rezygnacji zgłoszonej pary, trener lub para zobowiązani są powiadomić
o tym fakcie organizatora.